Organisering av en vetenskaplig session vid EUFEPS årsmöte 2025?

EUFEPS årsmöte 2025 kommer att äga rum den 19-21.2.2025 i Wien, Österrike. Farmaceutiska föreningen i Finland har möjlighet att organisera en vetenskaplig session vid mötet. Om du är intresserad av att organisera en session, vänligen kontakta FFF:s sekreterare Arto Merivaara så fort som möjligt. Sessionens preliminära rubrik bör meddelas EUFEPS redan i början av februari.