Farmaceutiska föreningen i Finland

Farmaceutiska föreningen i Finland är en vetenskalig förening som är grundad 1887, vars verksamhetsområde är hela landet. Föreningens målsättning är att befrämja de farmaceutiska vetenskaperna, den farmaceutiska forskningen och deras tillämpningar. Dessutom stöds enskilda forskare genom att tilldela stipendier och hederspris.