Tutkimusapurahat 2024

Suomen farmaseuttisen yhdistyksen hallitus julistaa haettavaksi tutkimus- ja koulutusrahaston tutkimusapurahat. Hakuaika on 1.5.-31.5.2024. Rahastosta myönnetään toukokuun haussa henkilökohtaisia apurahoja väitöskirjaan johtavien tieteellisten jatko-opintojen tekemiseen. Apurahoja ei myönnetä tohtorin tutkinnon jälkeiseen postdoc-tutkimukseen. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Suomen farmaseuttisen yhdistyksen hallitus. Apurahansaajille ilmoitetaan viimeistään syyskuun alussa myönnetystä apurahasta. Apurahakausi voi alkaa vuoden 2024 lopussa tai vuonna 2025, mutta apuraha on käytettävä kokonaisuudessaan vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Haku tapahtuu yhdistyksen kotisivujen kautta 1.5.-31.5.2024.

Apurahansaajan tulee antaa selvitys apurahan käytöstä kolmen (3) kuukauden sisällä apurahakauden loppumisen jälkeen. Suomen farmaseuttisen yhdistyksen tutkimusapuraha myönnetään vain kerran samaa väitöskirjatutkimusta kohden. Apurahaa myönnetään kuukautta kohti enintään valtion taiteilija-apurahan määrää (2 196,30 €/kk) vastaava summa.