Vuosikokous ja kestävän farmasian seminaari

Kokouksessa päätettiin jäsenmaksun pitämisestä samalla tasolla vuonna 2025 (jäsenmaksu 20€, lääkeainekemian toimikunnan jäsenmaksu +5€, kannattajajäsenyys 400 €). Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Rautio ja hallituksen jäseniksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle Jessica Rosenholm, Tiina Sikanen, Arto Merivaara ja Anna Galkin. Kokouksessa hyväksyttiin myös esitetyt sääntömuutokset toisen kerran. Lisätietoja kokouksen sisällöstä voi tiedustella kokouksen sihteeriltä (arto.merivaara@uef.fi).